Hieronder vind je informatie over de tarieven en eventuele vergoedingen binnen Stemcentrum Francis. Algemene informatie met betrekking tot het Stemcentrum vind je op deze pagina en uitgebreide informatie over eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekeraar kun je hier vinden.

Na het lezen van deze informatie nog onduidelijkheden met betrekking tot tarieven en/ of vergoedingen? Neem voor meer informatie gerust (vrijblijvend) contact op.

 

TARIEVEN


Logopedie

Bij een eerste bezoek aan Stemcentrum Francis gaat aan alle (mogelijk) logopedische behandelingen een intake en/of onderzoek (anamnese) vooraf. Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg invloed op het wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00. Je kunt een factuur voor logopedische therapie zelf ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar indien je in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Intake en logopedisch onderzoek 60 minuten (eenmalig) € 81,06
> Reguliere individuele sessie logopedie 30 minuten (ook internetzittingen)   € 40,53

 

Adem en ontspanning/ lichaamswerk

Ademtherapie (wanneer er sprake is van medische klachten), valt onder het logopedisch tarief. Zie bovenaan deze pagina.

> Ademtraining inclusief ontspanning/ lichaamswerk 45 minuten   € 38,00

 

Stem

Stemtherapie (wanneer er sprake is van medische klachten), valt onder het logopedisch tarief. Zie bovenaan deze pagina.

> Stemtraining 30 minuten   € 30,00
> Stemtraining 60 minuten   € 57,00
> Manuele Facilitatie van de Larynx (strottenhoofdmassage) 30 minuten   € 30,00

 

Coaching/ observatie op locatie, zoals bijvoorbeeld bij een leerkracht in de klas, of bij een bepaalde voordracht of presentatie, is ook mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Zang

Tot leeftijd van 21 jaar:

> Proefles 30 minuten   € 12,50
> Sessie 30 minuten   € 17,50
> Sessie 60 minuten   € 32,00
> Strippenkaart van 8 sessies á 30 minuten   € 125,00

> Duoles 30 minuten p.p.   € 14,50
> Duoles 60 minuten p.p.   € 29,00

 

Vanaf 21 jaar en ouder (inclusief 21% BTW):

> Proefles 30 minuten  € 17,50
> Sessie 30 minuten   € 23,00
> Sessie 60 minuten   € 43,00
> Strippenkaart van 8 sessies á 30 minuten   € 169,00

> Duoles 30 minuten p.p.   € 20,00
> Duoles 60 minuten p.p.   € 40,00

 

Zangcoaching op locatie, zoals bijvoorbeeld als ondersteuning bij studio-opnamen of tijdens een repetitie is ook mogelijk.
Of wil je mij inhuren voor een muzikale omlijsting tijdens je huwelijksceremonie, bedrijfsfeestje of voor het inzingen van (backing)vocals of een jingle? Informeer naar de mogelijkheden.

 

Massage

> Manuele Facilitatie van de Larynx (Strottenhoofdmassage)   € 30,00

> Pitjit (Traditionele Indonesische Massage):
1 Pitjit Muka (gezichtsmassage) 30 minuten   € 32,00
2 Pitjit Belakang (rug-, schouder- en nekmassage) 45 minuten  € 35,00
3 Pitjit combi; Muka + Belakang (gezicht, rug, schouders, nek) 75 minuten  € 62,00
4 Pitjit combi; Muka (gezicht) + strottenhoofdmassage 60 minuten   € 59,00

 

Vocal Fix

> Losse sessie van 30 minuten   € 32,50
> Losse sessie van 60 minuten   € 62,00

 

Auditietraining

Tot leeftijd van 21 jaar:

> Losse sessie auditietraining 30 minuten   € 20,00
> Strippenkaart van 3 sessies auditietraining á 30 minuten per keer   € 58,00

 

Vanaf 21 jaar en ouder (inclusief 21% BTW):

> Losse sessie auditietraining 30 minuten € 26,00
> Strippenkaart van 3 sessies auditietraining á 30 minuten per keer  € 76,00

 

Voice-over

Prijs is afhankelijk van de in te spreken of in te zingen opdracht. Voor meer informatie neem contact op.

 

Workshops

Indien er in de aankomende periode een workshop gepland staat, dan zal het tarief daarvan op deze pagina te vinden zijn. Workshops worden onder andere op de homepagina aangekondigd.

Een workshop op maat valt ook onder de mogelijkheden, de prijs daarvan is op aanvraag. Zowel voor particulieren als bedrijven. Ook mogelijkheden op projectbasis of als gastdocent. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Waarneming praktijk

Het tarief is mede afhankelijk van de periode, duur en aantal uren. Ik werk in principe met een VAR-verklaring (al gaat er met de VAR het een en ander veranderen in de loop van 2016 veranderen). Prijs in overleg, informeer naar de mogelijkheden.

 


Voor de sessie/ behandeling ontvang je een (verzamel)factuur welke per bankoverschrijving kan worden voldaan. Betaling van een factuur dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer 254797660 (Triodos Bank) of IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Vlijmen. Bij geen of te late betaling wordt een incassobureau ingeschakeld en kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Stemcentrum Francis factureert digitaal.

Prijswijzigingen door Stemcentrum Francis zijn voorbehouden.

Vermelde tarieven zijn inclusief BTW, behalve logopedische therapie (deze therapie is vrijgesteld van BTW). De tarieven voor logopedische therapie zijn wettelijk vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). In geval van muziek- of dramaonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar is het tarief ook vrijgesteld van BTW.

AFZEGGEN SESSIE / BEHANDELING
Mocht je wegens omstandigheden voor een afspraak zijn verhinderd, word je verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch (app, SMS mag ook) of per e-mail aan te geven. Behandelingen of sessies die niet tijdig zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht met een verzuimnota, welke 75% van het betreffende tarief bedraagt. Wanneer dit logopedische therapie betreft, kan deze verzuimnota niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en komt de verzuimnota geheel voor eigen rekening van de patiënt.
Betaling van een verzuimnota dient, onder vermelding van het factuurnummer, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekeningnummer (Triodos Bank) IBAN NL56 TRIO 0254 7976 60, ten name van Stemcentrum Francis te Vlijmen.

Lees hier alle algemene informatie