STEMCENTRUM FRANCIS OVER... AANBOD, TARIEVEN & VERGOEDINGEN SAMENWERKING & LINKS CONTACT & ROUTE

06-414 808 30

info@stemcentrumfrancis.nl

Da Costastraat 11 | 5251 LV VLIJMEN

© 2014 Stemcentrum Francis

Algemene informatie

Terug (geschiedenis) Stemcentrum Francis Contact & route Stemcentrum Francis

OVER LOGOPEDIE

Dat is toch iets met voeten?
Nee, maar helaas weet niet iedereen wat logopedie dan wél is of wat het precies inhoudt. Vaak wordt gedacht dat logopedie alleen is voor mensen die stotteren of kinderen met taal- of spraakproblemen, maar het is veel meer!
Maar wat is een logopedist, waar werkt een logopedist en wat is de doelgroep?

WAT DOET EEN LOGOPEDIST?

Een logopedist houdt zich over het algemeen bezig met alle denkbare adem-, stem-, spraak-, taal-, gehoor-, eet- en drinkproblemen. Heel ruim dus.

Ook zijn er logopedisten die lesgeven aan zangers, acteurs en beroepssprekers. Zij richten zich vooral op preventie van stemproblemen.


WAAR WERKT EEN LOGOPEDIST?

Een logopedist kan op veel verschillende locaties werkzaam zijn.
Veel logopedisten hebben een eigen praktijk, waarin ze voornamelijk de meest voorkomende logopedische stoornissen behandelen. Daarnaast zijn er ook logopedisten met een gespecialiseerde praktijk, zoals Stemcentrum Francis, of (freelance) logopedisten die vanuit een trainingsbureau werken. Als logopedist kun je ook werken in een ziekenhuis (afdeling neurologie of KNO), verpleeghuis, op een medisch kinderdagverblijf of in het speciaal onderwijs. Of bijvoorbeeld op een PABO, conservatorium of acteeropleiding, bij de GGD en in het bedrijfsleven (presentatietrainingen, callcenter e.d.).

DOELGROEP
Het werkterrein van een logopedist is erg breed en de doelgroep is erg groot; van pasgeborenen tot ouderen, met of zonder (logopedische) stoornis. Het is een multidisciplinair beroep.

Juist omdat het beroep van logopedist zo breed is, vind ik dat het goed is om je als logopedist te specialiseren. Dit was een van de redenen om Stemcentrum Francis op te zetten.

Doen waar je goed in bent zorgt voor kwaliteit en niet te vergeten werkplezier!