Stemcentrum Francis is een gespecialiseerde praktijk, met als basis logopedie.

Het stemcentrum is geen all-round logopediepraktijk, dus niet alle logopedische stoornissen worden hier behandeld. Stemcentrum Francis richt zich wat logopedie betreft op zowel volwassenen als kinderen, die problemen ervaren rondom hun ademproces (bijvoorbeeld hyperventilatie) en (zang)stemgebruik. Denk hierbij ook aan klachten op het gebied van spierspanning in het strottenhoofd, nek-, hals-, en schoudergebied.

Logopedie is één van de onderdelen die Stemcentrum Francis in het aanbod heeft. Kijk voor het volledige aanbod bovenaan deze pagina of bij Tarieven & Vergoeding.

Lees verder op: Logopedie om meer te weten te komen over het beroep en de doelgroep.

Wil je meer weten over vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, klik dan hier.