Wat houdt een gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieder nou precies in?
Krijg ik wel alles vergoed?
Moet ik zelf declareren bij de zorgverzekeraar?
Logopedie zit in de basisverzekering, maar ik krijg niet alles vergoed?
Moet ik het te betalen bedrag zelf voorschieten?

Deze vragen worden vaak gesteld. Tegenwoordig zien we door de bomen het bos niet meer als het gaat om vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn zoveel zorgverzekeraars met nog véél meer verschillende zorgverzekeringen. We worden terughoudend in het afnemen van zorg.
We mogen soms niet zelf kiezen bij welke zorgaanbieder we zorg afnemen.
Duidelijkheid ontbreekt.
Om wat meer duidelijkheid te scheppen over (eventuele) vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar voor logopedische therapie, vind je hieronder meer informatie. Deze informatie is van toepassing op Stemcentrum Francis.

Logopedie valt in het basispakket van de zorgverzekering, maar dit betekent niet dat je logopedie in alle gevallen 100% vergoed krijgt. Dit geldt echter alleen wanneer de logopedist een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. Je kunt in de meeste gevallen wel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekering die je hebt, maar ook afhankelijk van de logopedist waarbij je de zorg afneemt. Lees hiervoor zelf de voorwaarden van je verzekering goed door.

Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg invloed op het wettelijk verplicht eigen risico van € 375,00 (385,00 in 2016), dit geldt voor iedereen. Als je geen of weinig zorg hebt afgenomen dit jaar, dan is de kans groot dat eerst je eigen risico wordt aangesproken.

Stemcentrum Francis heeft een aantal jaren geleden besloten geen enkel zorgcontract meer af te sluiten met zorgverzekeraars

Een aantal redenen hiervoor zijn:

  • Ik wil niet geconfronteerd worden met eisen aan de (maximale) behandelduur die mij de mogelijkheid ontnemen om je langer te behandelen als dit voor jou noodzakelijk is. Dit stelt niet jou voorop, maar de winstmarge van de zorgverzekeraar.
  • Ik wil niet dat de zorgverzekeraar bepaalt hoe ik mijn vak uit moet oefenen en daarmee wat goed voor je is. Zij weten niet wat het vak logopedie inhoudt, maar willen er wel over beslissen.
  • Ik wil mijn aandacht en tijd aan jou kunnen besteden in plaats van aan allerlei overbodige administratieve zaken die zomaar 30% van de behandeltijd in beslag nemen.
  • Ik wil je niet belasten met verplichte ‘klanttevredenheidsonderzoeken’.
  • Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die beweren dat alleen gecontracteerde logopedisten kwaliteit bieden.
  • Ik wil geen eventueel verplichte ‘kwaliteits’ toets die vooral checkt of ik voldoe aan omvangrijke deels overbodige administratieve eisen, maar die niet bijdraagt aan een beter (behandel)resultaat. Of een ‘vrijwillige’ kwaliteitstoets die ik zelf moet betalen maar nooit terug kan verdienen.
  • Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die allerlei onwaarheden verkondigen en hun klanten onjuist voorlichten.
  • Ik vrij wil zijn je voor te lichten over de soorten zorgverzekeringen en je te adviseren in je keuze (er zijn verzekeraars die dit op straffe van een geldboete verbieden).

Kies een restitutieverzekering voor meer keuzevrijheid

Bij een naturapolis kun je alleen volledig vergoede zorg krijgen bij een logopedist die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar. Indien je de logopedische zorg krijgt van een logopedist die geen contract heeft, betaal je een eigen bijdrage.

Bij een restitutiepolis ben je vrij in de keuze van logopedist ongeacht of deze wel of geen contract met de logopedist heeft. Het bedrag dat je vergoed krijgt is afhankelijk van je zorgverzekering. Bij een restitutiepolis is dit doorgaans een hoger bedrag dan bij een naturapolis.

Declareren

Voor de sessie/ behandeling ontvang je een digitale (verzamel)factuur welke binnen 14 dagen per bankoverschrijving kan worden voldaan. Je kunt een factuur voor logopedische therapie zelf ter declaratie indienen bij je zorgverzekeraar indien je in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

 

De zorgverzekeraars laten ons logopedisten weinig keus. Wij staan in voor onze kwaliteit!

 

Lees ook dit even