STEMCENTRUM FRANCIS OVER... AANBOD, TARIEVEN & VERGOEDINGEN SAMENWERKING & LINKS CONTACT & ROUTE

06-414 808 30

info@stemcentrumfrancis.nl

Da Costastraat 11 | 5251 LV VLIJMEN

© 2014 Stemcentrum Francis

Algemene informatie

Terug (geschiedenis) Stemcentrum Francis Contact & route Stemcentrum Francis

STEMCENTRUM FRANCIS | VAN A TOT Z

A

<< terug naar de vorige pagina

ADEMTHERAPIE

Het herstellen van een natuurlijke adembeweging bij ademproblemen (bijvoorbeeld bij hoog ademen, hyperventilatie, etc.) door middel van oefeningen op het gebied van houding, adem en ontspanning.

<< terug naar de vorige pagina

ADEMTRAINING

Het leren beheersen van de adem (voor bijvoorbeeld meer controle over de adem tijdens spreken en/ of zingen, of in bepaalde situaties) door middel van oefeningen op het gebied van houding adem en ontspanning.

<< terug naar de vorige pagina

ARTICULATIE

Een nauwkeurige, duidelijke manier van spreken door een juiste opeenvolging en vorming van spraakklanken. Deze klanken worden geproduceerd in de mond- en keelholte en zorgen onder andere voor een betere verstaanbaarheid.

<< terug naar de vorige pagina

ADEMRUST

Het (korte) moment na de uitademing en vóór de inademing.


B

<< terug naar de vorige pagina

BROK IN DE KEEL

Ook wel globus-gevoel genoemd. Propgevoel of gevoel van brok in je keel. Het gevoel dat je ‘over iets heen’ moet slikken. Wegslikken lukt meestal niet. Over het algemeen regelmatig of constant aanwezig.


E

<< terug naar de vorige pagina

EMOTIE

Het ervaren van stress, spanning of emotie kan invloed hebben op ons lijf, onze adem en/of onze stem. Voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan zijn hyperventilatie of andere ademmoeilijkheden, veel spierspanning in keel-, hals- en schoudergebied met misschien ook een brok in de keel-gevoel, veel moeite moeten doen om stem te geven of het wegvallen van de stem.

<< terug naar de vorige pagina

EUTONIE

De juiste harmonische (basis)spanning in je lichaam, of te wel de juiste balans. Wanneer je uit balans raakt door bijvoorbeeld (over)vermoeidheid, onzekerheid of allerlei gebeurtenissen kan dit zich lichamelijk of psychisch uiten.


G

<< terug naar de vorige pagina

GLOBUSKLACHTEN / -GEVOEL

Ook wel brok-in-de-keel-gevoel genoemd. Propgevoel of gevoel van brok in je keel. Het gevoel dat je ‘over iets heen’ moet slikken. Weg slikken lukt meestal niet. Over het algemeen regelmatig of constant aanwezig.


H

<< terug naar de vorige pagina

HYPERVENTILATIE

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg is dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Vaak voorkomende symptomen zijn duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen.

<< terug naar de vorige pagina

HEESHEID

Verslechterende stemkwaliteit met afwijkende klank van de stem. De stem klinkt minder helder; er is een ruis hoorbaar. De stem valt soms zelfs weg. De stembanden sluiten slecht(er) of er is een afwijking in het trillingspatroon.


K

<< terug naar de vorige pagina

KORTADEMIGHEID

Benauwd, niet goed door kunnen ademen, soms zelfs ademnood, kort van adem, hoog ademen, ook zonder inspanning.

<< terug naar de vorige pagina

KNOBBELS OP DE STEMBANDEN

Kleine knobbeltjes/ zwellingen van het slijmvlies, een soort eeltvormige verdikking. De stembanden kunnen hierdoor slecht(er) sluiten. Komt vooral voor bij vrouwen en kinderen.


L

<< terug naar de vorige pagina

LARYNX

Latijnse benaming voor het strottenhoofd, het bovenste deel van de luchtpijp.

<< terug naar de vorige pagina

LOGOPEDIE

Logopedie is specialistische zorg/ behandeling die nodig is voor alle denkbare adem-, stem-, spraak-, taal-, gehoor-, eet- en drinkproblemen.

<< terug naar de vorige pagina

LOGOPEDIST

Paramedisch beroep. Een logopedist houdt zich over het algemeen bezig met alle denkbare adem-, stem-, spraak-, taal-, gehoor-, eet- en drinkproblemen.

<< terug naar de vorige pagina

LICHAAMSWERK

Lichaamsgerichte oefeningen welke binnen de therapie worden ingezet. Onze psyche en ons lichaam staan met elkaar in verbinding. Spanningen kunnen zich bijvoorbeeld uitten via je lijf, het is daarom onder andere belangrijk om de signalen van je lichaam beter te leren herkennen en te lokaliseren.


M

<< terug naar de vorige pagina

MANUELE FACILITATIE VAN DE LARYNX

Ook wel strottenhoofdmassage. Manuele facilitatie van de larynx is met name binnen de stemtherapie een hulpmiddel om spierspanning in het strottenhoofdgebied te diagnosticeren en te verminderen. Het helpt om weer terug tot de basisspanning te komen; je breekt eigenlijk in op spanningsniveau om weer tot basisspanning te komen. Hierdoor gaat het spreken en/of zingen (weer) gemakkelijker. Wordt vaak toegepast om het brok-in-de-keel gevoel te verminderen.


O

<< terug naar de vorige pagina

ONTSPANNINGSOEFENINGEN

Oefeningen die worden ingezet als ondersteuning bij bijvoorbeeld adem- en stemtherapie. Je leert om (beter) te ontspannen om de spierspanning in het lichaam te verminderen.


P

<< terug naar de vorige pagina

PSYCHE

Het ervaren van stress, spanning of emotie (in welke mate dan ook) kan invloed hebben op ons lijf, onze adem en/ of onze stem. Voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan zijn hyperventilatie of andere ademmoeilijkheden, veel spierspanning in keel-/ hals- en schoudergebied met misschien ook een brok in de keel-gevoel, veel moeite moeten doen on stem te geven of het wegvallen van de stem enzovoorts.

<< terug naar de vorige pagina

POLIEP OP DE STEMBANDEN

Goedaardige, gladde, bolvormige, meestal rode zwelling op de rand van de stemband, meestal eenzijdig.De stembanden kunnen hierdoor slecht(er) sluiten. Komt vooral voor bij mannen.

<< terug naar de vorige pagina

S

<< terug naar de vorige pagina

STEMPLOOIEN

Beter woord voor stembanden.

<< terug naar de vorige pagina

STEMBANDKNOBBELS

Kleine knobbeltjes/ zwellingen van het slijmvlies, een soort eeltvormige verdikking. De stembanden kunnen hierdoor slecht(er) sluiten. Komt vooral voor bij vrouwen en kinderen.

<< terug naar de vorige pagina

STEMTHERAPIE

Het behandelen en verminderen van stemklachten of stemstoornissen (bijvoorbeeld heesheid, brok in de keel gevoel, vermoeide of zwakke stem, knobbels op de stembanden) door middel van diverse (logopedische) therapiemethodes gericht op onder andere houding, adem, stem en ontspanning. Het komt vaak voor dat de klacht is ontstaan door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik, of soms is het juist een gevolg van bijvoorbeeld knobbeltjes of een poliep. Het op een goede manier leren gebruiken van de stem en ook het goed verzorgen van het stemapparaat zijn daarom tevens belangrijke onderdelen van stemtherapie.

<< terug naar de vorige pagina

STEMTRAINING

Het trainen van de stem is vaak preventief; door een goede stemtechniek aan te leren worden stemproblemen voorkomen. Dus wanneer je in de eerste instantie geen problemen ervaart met je stem maar bijvoorbeeld wel graag meer controle over je stem zou willen, of wanneer je jouw stem intensief gebruikt (bijvoorbeeld als zanger, leerkracht of callcentermedewerker) is het goed om te weten hoe je jouw stem het beste gebruikt en verzorgd. Ook kun je op zoek gaan naar de mogelijkheden van je stem.

<< terug naar de vorige pagina

STEMHYGIËNE

Net zoals de verzorging van je lichaam, verzorg je ook je stem(apparaat). Bepaalde leefgewoonten (zoals weinig slapen), stembelasting (een vertegenwoordiger gebruikt de stem intensief bijvoorbeeld) en stemmisbruik (zoals schreeuwen, kuchen) kunnen de stem negatief beïnvloeden. Dit speelt vaak een grote rol bij een stemprobleem. Voor het onderhouden van je stem worden stemhygiëneadviezen besproken.

<< terug naar de vorige pagina

STEMVERMOEIDHEID

Het spreken of zingen kost veel moeite en vaak gaat dit samen met bijvoorbeeld heesheid, een droog gevoel in de keel of het wegvallen van de stem. Er is veel inspanning nodig om geluid te maken of de stem is al heel snel 'moe', alsof je stem je in de steek laat.

<< terug naar de vorige pagina

STROTTENHOOFDMASSAGE

Oftewel manuele facilitatie van de larynx. Strottenhoofdmassage is met name binnen de stemtherapie een hulpmiddel om spierspanning in het strottenhoofdgebied te diagnosticeren en te verminderen. Het helpt om weer terug tot de basisspanning te komen; je breekt eigenlijk in op spanningsniveau om weer tot basisspanning te komen. Hierdoor gaat het spreken en/of zingen (weer) gemakkelijker. Wordt vaak toegepast om het brok-in-de-keel-gevoel te verminderen.

<< terug naar de vorige pagina

SCHOR

Verslechterde stemkwaliteit met afwijkende klank van de stem. Vaak is er een rauw, raspend, oftewel een grove ruis te horen.

<< terug naar de vorige pagina

STRESS

Het ervaren van stress, spanning of emotie (in welke mate dan ook) kan invloed hebben op ons lijf, onze adem en/ of onze stem. Voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan zijn hyperventilatie of andere ademmoeilijkheden, veel spierspanning in keel-, hals- en schoudergebied met misschien ook een brok in de keel-gevoel, veel moeite moeten doen on stem te geven of het wegvallen van de stem enzovoorts.


U

<< terug naar de vorige pagina

UITSPRAAK

Ook wel articulatie/ articuleren. Een nauwkeurige, duidelijke manier van spreken door een juiste opeenvolging en vorming van spraakklanken. Deze klanken worden geproduceerd in de mond- en keelholte en zorgen onder andere voor een betere verstaanbaarheid.


Z

<< terug naar de vorige pagina

ZANGCOACHING

Zangcoaching bij Stemcentrum Francis is gebaseerd op logopedische inzichten en kennis. Samen wordt bekeken hoe de zangtechnieken en zangkwaliteiten zich (verder) kunnen ontwikkelen. Belangrijk onderdeel hierbij is zingen op een gezonde manier.