Stemcentrumfrancis.nl – Cookies Policy

Stemcentrumfrancis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Stemcentrumfrancis.nl maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kan worden verbeterd.
Stemcentrumfrancis.nl is selectief in doorlinken naar (on)bekende partners of websites.
Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Wij kunnen hieruit bijvoorbeeld afleiden welke pagina’s het meest worden gelezen en de functionaliteit en effectiviteit aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens aanpassen. Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites, zoals bijvoorbeeld:
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari
• Chrome